Hizmetlerimiz

  • MARKA ARAŞTIRMA

Marka tescilinin ilk adımında, müvekkillerimizin tescilini talep ettiği markalar görsel olarak incelenmekte ve tüm riskler tespit edilmektedir.

  • MARKA BAŞVURUSU

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra marka tescili için Türkpatent’e başvuru işlemi gerçekleştirilip başvuru sonrası işlemlerin de takibi yapılmaktadır.

  • YENİLEME

Tescil edilmiş markanın koruma süresi 10 yıldır. Başvuru tarihi itibarı ile 10 yılı dolan markalara 6 ay öncesinden itibaren son güne kadar koruma süresi değişmeden yenileme yapmak gerekmektedir. Türk Patent tarafından yenileme süresi geçen markalar “Koruma süresi sona eren” kategorisinde farklı ücretlendirilmektedir. Markalarınız 10 yıllık dönemlerde yenilenerek bu sürenin sonsuza kadar uzatılması mümkündür. Süresinde yenileme talebinde bulunulmaması durumunda ise marka hükümsüz kalmaktadır.

  • İTİRAZ

Talep halinde; başvuru yapılan marka başvurularına itiraz, itiraza karşı görüş ve Türkpatent kararlarına karşı, Hukuk departmanımızın edindiği deneyim ve ilgili mevzuatların işlendiği dilekçelerimizle itiraz işlemleri gerçekleştirilmektedir. Gerektiğinde tüm dava takip ve işlemleri de Hukuk departmanımız tarafından yapılmaktadır.

  • MARKA İZLEME

Tescil ettirilen markaların tescilinden sonraki en önemli aşamalardan biri de markalarınızın taklit ve benzer markaların tescil edilmesini engellemektir. Her ay yayınlanan Marka Bülteni tarafımızca düzenli olarak takip edilmekte ve müvekkillerimizin markalarına benzer markalara talep üzerine itiraz edilmektedir. Bu itirazları da yine Hukuk departmanımızdaki uzman avukatlar marifeti ile gerçekleştirmekteyiz.

  • LOGO İZLEME

Marka tescilinde markalarınız ile birlikte tescil ettirilen logolarınızın da taklit edilme olasılığı söz konusu olabilmektedir. Müvekkillerimiz adına bu işleminde önüne geçmek için, Marka Bülteni tarafımızca düzenli olarak takip edilmekte, müvekkillerimizin logolarına benzer logoların tescilini önlemek adına, talep üzerine itiraz edilmektedir. Bu itirazları da yine Hukuk departmanımızdaki uzman avukatlar marifeti ile gerçekleştirmekteyiz.