Marka Bilgilendirme

Marka Tescil: Markaların korunmasında tescil ilkesi esastır ve markaların korunması için Türk Patent Enstitüsü tarafından tescili gereklidir.

Diğer tarafta bir işletmeyi diğer işletmeden ayıran “ticaret unvanı”’dır. Bir işletmenin sahibini diğer işletmelerin sahiplerinden ayıran “işletme adı”’dır. Oysa, marka olarak tescil edilen işaret için koruma, Marka Hukuku kuralları çerçevesinde sağlanabilmektedir. Marka tescili, 1995 yılında yayınlanan, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanmaktadır.

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcük, şekil, sayı vb. her türlü işaretlerdir.

Türk Patent Enstitüsünden tescillenmeyen hiçbir marka koruma altında değildir ve markalarını tescil ettirmeyen işletmeler kendilerinden önce başvuru yapan başka bir kişi veya işletme karşında korumasız kalacaktır.